Nederlandse Taxonomie Architectuur

Uit Logius SBR Wiki
Versie door Erkaa (overleg | bijdragen) op 20 jun 2019 om 14:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze wiki beschrijft de SBR Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA).

Nederlandse Taxonomie Architectuur

Dit deel van de wiki beschrijft de SBR Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). De NTA zijn bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie (NT) en NT extensies. Het doel van de NTA is het realiseren van:

 • Consistentie en voorspelbaarheid van de NT;
 • Controleerbaarheid van de NT;
 • Modulariteit en daarmee de uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid van de NT te ondersteunen;
 • Internationale 'best practice' om software aanbieders een stabiel platform te geven.


De architectuurregels maken deel uit van de kwaliteitscriteria voor het in beheer nemen van NT onderdelen door het NT Beheerteam van Logius. Toetsing aan deze (en andere) criteria bieden garantie dat de gepubliceerde NT van goede kwaliteit is.

Het toepassingsgebied van de NTA betreft de taxonomieën die worden opgesteld door uitvragende partners binnen SBR-NL. Wanneer een taxonomie wordt opgenomen die door een andere partij wordt uitgebracht, zoals de IFRS taxonomie van IASB, zal deze ‘as-is’ worden opgenomen en niet worden aangepast om NTA compliant te maken.

De toepassing van een eenduidige architectuur moet niet worden gezien als een aanmoediging aan softwareleveranciers om de NT in de eigen software 'hard coded' in te bouwen. Het hard coderen van elk onderdeel van de NT in software is een onjuiste toepassing van de XBRL standaard.

Zie Verklarende woordenlijst voor een uitleg bij veel gebruikte termen.

De onderdelen van de NTA

De NTA bestaat uit verschillende onderdelen die in deze NTA wiki zijn opgenomen en uitgewerkt:


NT Architectuur regels
Overzicht PE Architectuurregels

NT Structuur

De Nederlandse Taxonomie bestaat uit veelal zelfstandig gecreëerde onderdelen die vervolgens bij elkaar worden gevoegd tot de Nederlandse Taxonomie. Om te garanderen dat bij de samenvoeging geen fouten ontstaan en dat een consistent geheel ontstaat, zijn er naast syntax en naamgevingseisen ook modulariteitseisen opgesteld.
NT Structuur

Alfa, bèta en definitief

Een taxonomie binnen de NT wordt in drie fasen gepubliceerd:

 1. Als eerste wordt een alfa versie gepubliceerd.
  De alfa versie is de eerste kennismaking van de markt met de volgende release van een taxonomie. Deze is met name bedoeld om de marktpartijen de gelegenheid te geven op de nieuwe release te reageren. Wijzigingen in structuur, opzet en inhoud van een taxonomie worden dan ook in een alfa versie aan de markt voorgelegd. Een duidelijke beschrijving van deze wijzigingen moet onderdeel zijn van de publicatie van de alfa versie.

  In het geval van een grote wijziging wordt de uitvragende partij aangeraden te overwegen eerst een klein deel van de taxonomie uit te werken om de nieuwe opzet duidelijk te maken en deze nog voor de alfa versie aan de markt voor te leggen.

 2. Na de eerste marktconsultatie wordt een bèta versie gepubliceerd.
  Omdat de alfa versie met name voor marktconsultatie met betrekking tot wijzigingen in de taxonomie bedoeld is kan het nodig zijn op basis van de resultaten daarvan verdere wijzigingen door te voeren of wijzigingen terug te draaien. Het kan ook voor komen dat de taxonomie in de alfa versie nog niet volledig was en dat de inhoud ervan moet worden aangevuld.

  De bèta versie kan dan ook in structuur en inhoud afwijken van de alfa versie. Uiteraard altijd in lijn met de bevindingen uit de marktconsultatie en met duidelijke communicatie over de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de alfa versie.
  Ook met de bèta versie wordt een marktconsultatie uitgevoerd, maar deze is met name gericht op controle of de wijzigingen correct zijn doorgevoerd en het signaleren van eventuele bugs.

  Daarnaast is het mogelijk met de bèta versie ketentesten uit te voeren.

 3. Uiteindelijk wordt de definitieve release gepubliceerd.
  De definitieve versie moet in principe gelijk zijn aan de bèta versie. Er mogen wel eventuele correctieve wijzigingen (bugfixes) worden doorgevoerd naar aanleiding van de marktconsultatie op de bèta versie. Adaptieve wijzigingen in structuur en inhoud zijn echter niet meer toegestaan.


Filing en Business Rules

De ‘Filing Rules’ en ’Business Rules’ zijn voorschriften voor de opbouw en inhoud van een rapport (instance) op basis van de Nederlandse Taxonomie.
Filing Rules stellen eisen aan de structuur van instances. De regels zijn onderverdeeld in:

 • Bestand syntax regels;
 • Instance syntax regels;
 • Context regels;
 • Unit regels;
 • Fact regels;
 • Footnote regels.


De Filing Rules worden door de SBR partners gezamenlijk opgesteld en in één document op www.sbr-nl.nl (http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2017/) gepubliceerd. De meeste regels zijn algemeen geldend voor alle SBR partners. Daarnaast bevat het document een aantal regels per domein.
Business Rules stellen eisen aan de inhoud van instances en geven toelichting op het toepassen van de NT ten aanzien van instances. Deze regels worden door de SBR partners per domein opgesteld en gepubliceerd op www.sbr-nl.nl.

Overige standaarden

Andere standaarden waarnaar in de NTA wiki wordt verwezen:


Releasenotes NTA 14

Er zijn in de NTA 14 geen wijzigingen doorgevoerd.

Releasenotes NTA 13

Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de NTA 13

Best Practices
Er zijn pagina’s voor best practices toegevoegd voor:

 • Refereren aan niet-standaard linkbases
 • Gebruik domain/entity/industry specific labels en references


Naamgevingsconventies
Het gebruik van naamgeving "...-lineitems_...-def.xml" in het KvK domein is in een voetnoot opgenomen.

Reference roles
Aangegeven dat alle XBRL 2.1 roles zijn toegestaan.

NTA Regels
De volgende NTA regels, of toelichtingen daarop, zijn aangepast:

De volgende NTA regels is buiten gebruik gesteld:

De volgende NTA regel is hernoemd:


Releasenotes NTA 12

Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de NTA 12

Best Practices
Er zijn pagina’s voor best practices toegevoegd voor:

 • Boolean vs Enumeration
 • Types Dimensions


Daarnaast is een aantal best practices dat op één pagina verzameld was verdeeld over individuele pagina’s waarbij de oorspronkelijke pagina is omgezet naar een pagina met een (automatisch) overzicht van alle best practices, inclusief de nieuwe best practices.

Toepassingsgebied
Er is een toelichting op het toepassingsgebied van de NTA worden toegevoegd dat dit alleen taxonomieën betreft die worden opgesteld door uitvragende partners binnen SBR-NL.

Bugfix procedure
De Procedure herstel fouten pagina is aangevuld conform het besluit van de Expertgroep Gegevens van 19 april over de betreffende RfC.

Taxonomy Package
Een beschrijving van de toepassing van Taxonomy Package is toegevoegd conform het besluit van de Expertgroep Gegevens van 19 april over de betreffende RfC.
NTA Regels De volgende NTA regels, of toelichtingen daarop, zijn aangepast:

De volgende NTA regels zijn toegevoegd:

De volgende NTA regels zijn buiten gebruik gesteld: