Yeti gebruik

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

YETI is een tool met een tweeledig doel. Enerzijds biedt het de mogelijkheid om taxonomieën te bekijken maar biedt daarnaast ook de mogelijkheid om feedback te geven. De deelnemende uitvragende partijen aan het SBR-programma gebruiken YETI om deze feedback te ontvangen, te verwerken en zo de taxonomieën te verbeteren.

Toegang tot YETI

Iedereen heeft toegang tot de ‘kijk-functionaliteit’ binnen YETI. De eerste pagina’s van de beschikbare Engelstalige handleiding beschrijven wat YETI laat zien. Om feedback te geven op een taxonomie dient u zich te registreren. Klik hiervoor op ‘Sign Up’ rechtsboven in het actieve window wanneer YETI is gestart.


YETI Sign Up schermBinnen enkele dagen ontvangt u uw toegangsgegevens en wordt u toegewezen aan een review-groep. Daarna heeft u, zoals in de laatste hoofdstukken van de Engelstalige handleiding is beschreven, de mogelijkheid om feedback te leveren. Het gaat hierbij om feedback t.a.v. van de taxonomie, dus zaken als onjuistheden in de rapportage waardoor u niet in staat bent om een correcte rapportage te verzenden, het ontbreken van een element waardoor u de waarde niet kunt opgeven, of een element waar een controle op zit die u niet toestaat de door u gewenste waarde in te geven.


Andere feedback t.a.v. SBR kunt u kwijt via sbr@logius.nl of kijk op de SBR site.


Feedback

De feedback wordt beoordeeld door een review group manager. Bij alle aansluiters (medio 2011: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor de Statistiek) is een review group manager actief die verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van de feedback. De reactiesnelheid is afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar doorgaans wordt er binnen enkele dagen gereageerd. De review group manager kan uw feedback uitzetten bij deskundigen of in bepaalde gevallen besluiten de opmerkingen niet te publiceren.