Processen

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle partijen deelnemend aan SBR hebben belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender met voorgenomen wijzigingen in de taxonomie. Het SBR team faciliteert en coördineert de ontwikkeling van deze visie en is verantwoordelijk voor het opstellen van de releasekalender.

De besluitvorming over de aanpassingen in de Nederlandse Taxonomie (NT) en de NT-architectuur vindt in deelonderwerpen plaats. De architectuur bevat de uitgangspunten, afbakeningen en inrichtingsprincipes welke een domeineigenaar dient te hanteren om aangesloten te kunnen zijn bij de NT. De samenwerkende NT partijen zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de NT en NTA. De besluitvorming vindt niet plaats zonder consultatie en overleg met SBR marktpartijen.

Logius/SBR volgt de principes van BISL (Business Information Services Library) voor het besturen van haar processen.

Processen achtergronden

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de achtergronden van de SBR procesbeschrijvingen.
Processen achtergronden

Informatie Coördinatie

Bij "Informatie Coördinatie" wordt aangegeven hoe de bedrijfsvoering omgaat met belanghebbenden, technologie en portfolio.
Informatie Coördinatie

Processenbeheer

Op de pagina "Processenbeheer" wordt aangegeven hoe de portfolio planmatig aangestuurd wordt.
Processen beheer

Planning en Control

Planning en Control geeft inzicht in de processtappen van de totstandkoming van de publicatie van de NT (extensies) en de NTA.
Planning en Control

Transitie

Wijzigingen in de NT en de NTA vinden plaats in een (voor NTA jaarlijkse) wijzigingsbeheer cyclus.
Transitie

Procedure herstel fouten

Fouten kunnen gedurende de gehele levenscyclus van de NT worden geconstateerd en gemeld bij Logius NT beheer.
Procedure herstel fouten