NT Structuur

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De Nederlandse Taxonomie bestaat uit veelal zelfstandig gecreëerde onderdelen die vervolgens bij elkaar worden gevoegd tot de Nederlandse Taxonomie. Om te garanderen dat bij de samenvoeging geen fouten ontstaan en dat een consistent geheel ontstaat van zijn er naast syntax en naamgevingseisen ook nog modulariteitseisen. De NT is opgebouwd uit afzonderlijke lagen (basis, domein, rapportage) en blokken binnen deze lagen. De XBRL NT blokken zijn zo gedefinieerd om hergebruik van gegevens en NT componenten mogelijk te maken. Ook het maken van extensies door derden wordt hierdoor makkelijker gemaakt.

Modulariteit

Door de modulariteit is het mogelijk zoveel mogelijk alleen XML fragmenten te importeren bij het laden van een rapportage ('report' of 'DTS entrypoint') die noodzakelijk zijn voor die specifieke rapportage. Zo zou een aangifte omzetbelasting waarvoor de hele IFRS taxonomie (DTS) wordt ingeladen onnodig verzwarend werken.
Modulariteit

Taxonomy Package

De Taxonomy Package specificatie definieert een standaard formaat en locatie voor een zogenaamd manifestbestand dat in een ZIP-archiefbestand kan worden opgenomen. Het standaard formaat stelt XBRL-tools in staat entrypoints automatisch te identificeren. Vanaf de NT12 wordt de NT gepubliceerd als Taxonomy Package.
Taxonomy Package

Hergebruik

Hergebruik van gegevens vormt een fundament van SBR bij het maken van NT domeinextensies. De opzet en inrichting van de NT heeft tot doel hergebruik maximaal te faciliteren. De NT bevat daartoe twee specifieke taxonomieën die de breed gedeelde begrippen tot uitdrukking brengen: de NL-CD en NL-GEN.
GEN-base en hergebruik

Extensies

Voor het maken van een NT (domein)extensie ('extenden') bestaan verschillende mogelijkheden. Niet alle methoden die binnen XBRL zijn toegestaan zijn binnen de NT van toepassing, zoals beschreven op de volgende pagina:
Extensies

Reference parts

Reference:part's zijn de definiërende bouwstenen van een verwijzing die in een reference linkbase kunnen worden gemaakt, als definitie van, of toelichting op, een element in de taxonomie.
Reference parts

Aanmaken dimensies

De volgende pagina geeft een samenvatting welke bestanden nodig zijn om een dimensionele taxonomie binnen het NT framework te maken:
Aanmaken dimensies

Gebruik van substitutionGroups

Substitutiongroups zijn bouwelementen voor concepten. XBRL heeft er een aantal gedefinieerd maar SBR ook. Op de volgende pagina worden de diverse substitutionGroups toegelicht:
Substitution groups