NT Beheer

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Logius NT Beheerteam is verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse Taxonomie (NT). Het beheer van de NT is noodzakelijk om partijen in staat te stellen in de verantwoordingsprocessen gebruik te maken van een begrippenkader met eenduidige definities. De begrippen en de bijbehorende relaties hebben primair een basis in de betreffende wet- en regelgeving waarop een uitvragende partij zich baseert om informatie op te vragen bij rapporterende organisaties.

Deze begrippen en relaties worden in samenhang beschikbaar gesteld in de NT, dat als een container dient om de begrippen en relaties kenbaar te maken aan rapporterende partijen en hen tevens in staat stelt om op basis van deze begrippen te rapporteren aan de betreffende uitvragende partij.

Het beheer van deze begrippen en hun (onderlinge) relaties is een continue proces met een herhalende levenscyclus. In deze levenscyclus zijn de volgende fases te onderkennen:

  • Doorlopend bijhouden/verwerken van alle NT-Architectuur (NTA) regels;
  • Beheer van gemeenschappelijke NT concepten en relaties;
  • Realisatie van een extensie-taxonomie; [optioneel]
  • Realisatie van een nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie;
  • Uitleveren van de nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie;
  • Monitoren van de Nederlandse Taxonomie;
  • Uitfaseren van verouderde versies van de Nederlandse Taxonomie.