NT Architectuur regels

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom zijn er NTA regels?

De XBRL standaard is flexibel waardoor bouwers van een taxonomie meerdere mogelijkheden hebben om metadata te beschrijven. De bouwers van extensie(taxonomieën) kunnen dankzij de vrijheidsgraden metagegevens op verschillende wijze modelleren, dat wil zeggen het vertalen van begrippen naar een XBRL taxonomie. Hierdoor ontstaat in het totale NT stelsel een wirwar van structuren. De wirwar verzwaard onder meer het bouwen van XBRL software en het beheer van de NT. Om bovengenoemde doelen te realiseren is een consistente modellering noodzakelijk.

De toepassing van een eenduidige architectuur moet niet worden gezien als een aanmoediging aan softwareleveranciers om de NT in de eigen software 'hard coded' in te bouwen. Het hard coderen van elk onderdeel van de NT in software is een onjuiste toepassing van de XBRL standaard.

De architectuurregels maken deel uit van de kwaliteitscriteria voor het in beheer nemen van NT onderdelen door het NT Beheerteam van Logius. Toetsing aan deze (en andere) criteria bieden garantie dat de gepubliceerde NT van goede kwaliteit is.

De architectuurregels van XBRL International (beheerder van de XBRL standaard) zijn vastgelegd in het Financial Reporting Taxonomy Architecture (FRTA) document. Vanwege de verouderde status van FRTA worden de regels waaraan de NT wel aan voldoet hier expliciet vermeld met een verwijzing naar de betreffende FRTA regel. Zie voor meer informatie achtergronden bij de architectuurregels.

De onderdelen van de NTA

De NTA bestaat uit verschillende onderdelen die in deze NTA wiki zijn opgenomen en uitgewerkt.

De regels worden in de NTA wiki beschreven aan de hand van de XBRL en XML specificatie. Daarnaast wordt de reden van de regel gemotiveerd (indien relevant) en aan de hand van voorbeelden toegelicht. Hierbij is ook sprake van verwijzingen naar Engelstalige documentatie.

Algemeen

Het algemene deel van de NTA omschrijft waarom er een architectuur is en wat het doel van de NTA is.

Dit staat beschreven in de teksten van deze wiki. Hiervoor is geen expliciete lijst van regels opgenomen.

Syntax regels

De architectuurregels, beginnend met het cijfer 2, gaan over hoe de XBRL syntax toegepast wordt binnen de NT. Omdat het honderden regels betreft is een technische indeling gemaakt. Van elke regel wordt aangegeven in het Nederlands en Engels wat de eis is. Daarnaast wordt er, in elk geval in het Nederlands, een uitleg gegeven waarom de regel gesteld is.
Overzicht van syntax architectuurregels
Alle NTA syntaxregels op nummer

Naamgevingsconventies

De NT bestaat uit diverse componenten die benoemd moeten worden. In dit deel van de NTA, met regels beginnend met het cijfer 3, wordt voor elk van die componenten in de NTA regelgeving voor de naamgeving gesteld.
Overzicht van naamgevingsconventies

Ontwerp en modelleer patronen

Consistentie binnen de NT is een belangrijk doel. Omdat elke NT partner in principe in staat is zelf ontwerp beslissingen te nemen over de materie van zijn (deel)taxonomie en omdat er meerdere manieren zijn deze materie vorm te geven in XBRL, omvat de NTA een aantal ontwerp patronen, de oplossingsmogelijkheden en de voorkeur oplossing binnen de NT.
Overzicht van ontwerp en modelleer patronen

Technische referenties

De technische referenties zijn regels op XML element niveau. Elk door XBRL toegestaan (of verplicht) XML fragment wordt in een referentie aangegeven.

Overzicht van technische referenties
Alle technische referenties op nummer

PDF overzicht

Hieronder kunt U een PDF document downloaden met daarin een overzicht van alle Syntax regels, Naamgevingsconventies en Technische referenties zoals deze voor een versie van de NT op een gegeven datum geldig waren.


Let op: de architectuur regels zijn aan wijzigingen onderhevig. De regels zoals deze op de SBR NT(A) Wiki zijn vastgelegd zijn leidend.
Aan een PDF document kunnen geen rechten worden ontleend.