1.6 - Nieuwe Componenten

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

17 maart 2014: Boek ‘De keten uitgedaagd’

Op 20 maart presenteert Logius, in samenwerking met de TU Delft het boek ‘De keten uitgedaagd’, een niet eerder verschenen kaderwerk over slimme inrichting van informatie binnen een keten. ‘De keten uitgedaagd’ is het eerste boek dat een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. Het boek reikt bestuurders, accountants en softwareleveranciers handvatten aan. Bij de totstandkoming van ‘De keten uitgedaagd’ is Standard Business Reporting ( SBR ) als werkende praktijkcase gebruikt. SBR is een programma dat op basis van een uitvoerig leertraject een methode en bouwblokken heeft ontwikkeld die voor iedere verantwoordingsketen inzetbaar zijn. Het boek is geschreven in opdracht van Steven Luitjens, directeur van Logius. De inhoud van dit boek zal de komende weken ook via de SBR BoK beschikbaar worden gesteld en worden ontsloten.


17 maart 2014: De SBR assurance-pilot is van start gegaan

Maart 2014 is de eerder aangekondigde SBR assurance-pilot van start gegaan. Deze pilot heeft tot doel na te gaan of de door de SBR-Assurance-werkgroep (in samenwerking met Logius e.a.) ontwikkelde technische oplossingen voor het meezenden van een SBR-verklaring (controle, samenstel en beoordeling) bij een XBRL/SBR-jaarrekening werken. De pilot loopt tot augustus 2014 waarna evaluatie zal plaatsvinden.

Voor het bericht en de deelnemers zie het nieuwsbericht van de NBA. De technische oplossingen zijn nader uitgewerkt en toegelicht in het Groenboek voor SBR Assurance dat eind 2013 door de NBA is gepubliceerd. Het Groenboek en nadere informatie is te vinden op de NBA-pagina SBR Assurance. De belangrijkste publicaties zijn ook als kenniscomponenten in de SBR BoK opgenomen, te vinden onder zoekcriterium ‘Assurance’.

Deze pilot is vooral van belang omdat in 2016 het niet meer mogelijk is om jaarrekeningen - met of zonder een controleverklaring - op papier bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit betekent dat de jaarrekening over 2016 alleen elektronisch via XBRL/SBR of het portaal van de Kamer van koophandel kan worden gedeponeerd.