1.3 - Doelgroepen

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De BoK onderscheidt de volgende doelgroepen:


  • De Verschaffer van een rapportage in XBRL/SBR formaat. De verschaffer kan een ondernemingen of organisatie zijn, maar ook een derde partij - bijvoorbeeld een financieel intermediair - die in opdracht van de verschaffer de XBRL/SBR rapportage aanlevert aan een uitvragende partij.


  • De Uitvragende partij, die rapportages in XBRL/SBR formaat wil ontvangen en aan wie een verschaffer informatie in XBRL/SBR formaat aanlevert.


  • De Softwareleverancier, kan ook zijn een service provider, die een softwaretoepassing levert om XBRL/SBR rapportages samen te stellen / aan te leveren / te ontvangen / op te slaan / te analyseren.


  • De financieel Intermediair, die in opdracht van een organisatie XBRL/SBR rapportages samenstelt en aanlevert bij een uitvragende partij. In het kader van de BoK worden hiertoe gerekend de accountant in zijn rol als samensteller, de administratieve dienstverlener en de fiscaal adviseur.


  • De Auditor, die als intern of extern auditor belast is met de beoordeling - kan zijn de controle - van de kwaliteit van XBRL/SBR rapportages en/of het proces van samenstellen / aanleveren / ontvangen / opslaan / analyseren. In het kader van de BoK worden hiertoe de interne accountant, de accountant in de controlepraktijk en de IT-auditor gerekend.


  • De Gebruiker van informatie in XBRL/SBR formaat, kan zijn een uitvragende partij maar kan ook een derde zijn, zoals een analist, een aandeelhouder of een rating bureau.


  • Een Bestuurder, beleidsbepaler of uitvoerder, die verantwoordelijk is voor (de keuze van) de inrichting / uitvoering van XBRL/SBR rapportageprocessen, dan wel die zich wenst te oriënteren op de mogelijkheden van XBRL/SBR.


  • Een algemeen Accountant werkzaam als accountant in business en in die rol direct of indirect betrokken bij het gebruik van XBRL/SBR.Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt is de accountant niet als zelfstandige doelgroep opgenomen, maar is gekeken naar zijn rol die hij in het kader van XBRL/SBR vervult. In de BoK is een White paper opgenomen waarin voorstellen zijn geformuleerd met betrekking tot de kennis van XBRL/SBR waarover een accountant, gegeven zijn rol, zou moeten beschikken Wat een accountant moet weten over XBRL-SBR 5 oktober 2012. Voorst zijn voorstellen geformuleerd op welke wijze XBRL/SBR in de accountantsopleiding zou kunnen worden ingebed.


De student is ook niet als zelfstandige doelgroep opgenomen. Zijn studie zal veelal gericht zijn op één van de doelgroepen, langs welke weg hij de voor hem relevante informatie kan vinden.