1.1 - Aandachtsgebieden

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De BoK onderscheidt de hieronder aangegeven aandachtsgebieden. Per aandachtgebied is een korte beschrijving opgenomen die het desbetreffende aandachtsgebied nader beschrijft en aangeeft wat het belang is van XBRL/SBR. In de beschrijvingen zijn verwijzingen opgenomen naar speciale pagina's waarin een specifiek onderwerp nader wordt toegelicht, alsmede verwijzingen naar relevante kennisbronnen, publicaties, onderzoeken, etc. De aandachtsgebieden zijn ook zoektermen waarop kenniscomponenten kunne worden gezocht.


 • 1.1.1 - XBRL: Informatie die betrekking heeft op XBRL als Open standaard, maar ook op het gebruik van XBRL. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.m.: De technische specificaties van XBRL, wat is een ‘Taxonomie’, wat is een ‘Instance document’, wat is renderen.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.


 • 1.1.2 - Ontwikkelingen: De algemene ontwikkelingen op het terrein van administratieve dienstverlening, verslaggeving en rapportering.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.


 • 1.1.3 - Internationaal: De internationale ontwikkelingen op het terrein van XBRL/SBR, waarbij inzicht wordt gegeven in de stand van zaken in de verschillende regio’s en belangrijke projecten.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.


 • 1.1.4 - SBR: Hierbij wordt nader ingegaan op het concept van SBR, de uitgangspunten en de invulling, alsmede de belangrijkste onderdelen, waaronder: de Nederlandse Taxonomie, de verplichtstelling van SBR, de verschillende SBR rapportages, het proces van aanleveren van SBR rapportages, alsmede de business case van SBR. Ook zal worden ingegaan op de verschillende betrokken partijen, waaronder de Belastingdienst en de banken.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied. • 1.1.6 - Samenstellen: Het proces van samenstellen van XBRL/SBR rapportages, inclusief de problematiek van interne beheersing.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.


 • 1.1.7 - Gevolgen voor: Ondernemers en accountants.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.


 • 1.1.8 - Assurance: Het beoordelen van en/of het verstrekken van zekerheid over de kwaliteit van XBRL/SBR rapportages en/of het proces van samenstellen / aanleveren.
  Klik hier voor een overzicht van kenniscomponenten voor dit aandachtsgebied.